Jaarverslag 2019

1.1

Voorzitter aan het woord

2019: Een bewogen jaar

Tijdens Droomdagen is het bijzonder het ongeloof op de gezichten van de kinderen te zien: “Is dit allemaal voor ons?” De kinderen worden gezien, verrassing na verrassing volgt elkaar op, en dat zorgt voor veel positieve energie. Voor de kinderen, die zo weer vertrouwen krijgen in de toekomst, en voor onze dreamchasers, de vrijwilligers die de Droomdag mogelijk maken. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor de tomeloze inzet!

De kinderen die van Dream4Kids een Droomdag krijgen hebben het niet gemakkelijk. In hun jonge leven is al veel gebeurd. Zij verliezen vaak het vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen. Dream4Kids ziet het als haar missie de liefste wens van kinderen tijdens een Droomdag te vervullen en hen daarmee het vertrouwen te geven dat dromen uit kunnen komen.

Het jaar 2019 was geen makkelijk jaar. Door een tekort aan medewerkers hebben we minder fondsen geworven en konden we minder Droomdagen organiseren dan we hadden gepland. Op deze plek uit ik namens het bestuur graag grote waardering voor het team van Dream4Kids dat de kwaliteit van de georganiseerde Droomdagen hooghield, hard heeft gewerkt om het dagelijkse werk voort te zetten en de fondsenwerving zoveel mogelijk op peil te houden. Ook werkten zij in 2019 aan een nieuwe positionering en huisstijl van Dream4Kids die laat zien dat er een rauwe realiteit is achter de vrolijke Droomdagen die kinderen meemaken.

In de loop van 2019 en begin 2020 kwam het team weer op sterkte. Gesteund door vrijwilligers en bedrijven, zijn we 2020 op volle kracht gestart. Tijdens het schrijven van dit voorwoord weten we: ook 2020 zal geen gewoon jaar zijn. Door corona staan het aantal Droomdagen en ook onze inkomsten onder druk.

Dream4Kids voelt zich gesteund door haar omgeving. Van bedrijven die helpen (bijvoorbeeld het mooie veilinginitiatief van Industrial Auctions) tot persoonlijke netwerken die zowel financieel als praktisch ondersteunen. Van vrijwilligers die de mooiste evenementen mogelijk maken (met in 2019 al de 4e editie van Cycle4Dreams) tot BN’ers.

We hopen de komende jaren meer mensen, bedrijven en anderen te raken en te bewegen ons te steunen. Zodat we in de toekomst nog veel meer kinderen de moed en energie kunnen geven weer in dromen te geloven.
We zijn u zeer dankbaar voor uw steun en hopen – ook of juist! – in 2020 weer op u te kunnen rekenen.

Namens het bestuur,
Tialde Postma
Voorzitter Stichting Dream4Kids

1.2

Kinderambassadeur aan het woord

Ambassadeur Yarra

“Niet meer overleven… maar leven”

Twee jaar geleden liet Dream4Kids de Droomdag van mijn zusjes uitkomen. Een dag waarbij ik ze voor het eerst weer zag stralen. Hier werd de fundering gelegd voor het terugwinnen van vertrouwen in henzelf en de wereld om hen heen. Dream4Kids bood hen de mogelijkheid om te ervaren hoe mooi het leven kan zijn. Cheyenne en Dakota, onze moeder, ons broertje en ikzelf zijn slachtoffer geweest van huiselijk geweld en stalking gedurende een periode van 12 jaar. Een levende nachtmerrie zonder mogelijkheid om wakker te worden. Cheyenne en Dakota hebben enorm veel heftige situaties gezien en meegemaakt, gevangen in pijn en angst. Er was geen moment dat de ex-partner van mijn moeder zijn verstikkende greep, soms letterlijk en soms figuurlijk, losliet. Het verleden kan ik niet wissen, de pijn en de angst die Cheyenne, Dakota en andere gezinsleden keer op keer ervaren hebben, kan ik niet wegnemen.

Een organisatie als Dream4Kids kan echter wel een enorme impact maken op hoe nu verder te moeten, want zelfs nadat de reële veiligheid is hersteld blijven de onzichtbare wonden achter. Dream4Kids biedt kinderen zoals Cheyenne en Dakota hoop en vertrouwen voor de toekomst, door hen te laten ervaren dat er naast hele nare ervaringen er ook hele mooie ervaringen kunnen zijn. Hun Droomdag is nu twee jaar geleden maar nog even levendig. De Droomdag stroomt door in het nu. Of het nu dezelfde snoepjes zijn die ze die dag aten of die roofvogel die voorbijvliegt; veel dingen herinneren hen aan de Droomdag, waardoor de positieve energie en het geluksgevoel voortleeft.

“Ik ben zo dankbaar voor al die mensen die Dream4Kids steunen”

Dream4Kids zet zich in voor hen die hun stem en het vertrouwen verloren zijn. Ik heb de afgelopen jaren het voorrecht gehad om hier ook een kleine bijdrage aan te kunnen leveren door bij twee grote inzamelingacties te spreken over wat trauma inhoudt. Ik heb mijn verhaal mogen delen en uitleg gegeven waarom een Droomdag zo waardevol is. De mensen die ik hierbij heb ontmoet, zowel vanuit de organisatie Dream4Kids als die van Blue4Charity en Industrial Auctions ben ik enorm dankbaar. Al die mensen die een actie starten om geld in te zamelen, die zelf doneren en hen die Dream4Kids helpen Droomdagen te realiseren. Ook die mensen die dankzij Dream4Kids bewuster op hun omgeving letten en waakzaam zijn op bijvoorbeeld huiselijk geweld ben ik dankbaar. Het liefst voorkomen we dat kinderen zo jong al zoveel pijn en angst kennen, helaas is dit nu nog een sprookje, maar de magie van de Droomdagen van Dream4Kids is echt. Als ik Cheyenne en Dakota nu door de tuin zie rennen met een lach op hun gezicht weet ik dat zeker. Niet meer overleven maar leven. Ik hoop oprecht dat er nog vele dromen van getraumatiseerde kinderen mogen uitkomen en als kinderambassadeur voor Dream4Kids draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Yarra Heijnemans

1.3

Kinderambassadeur aan het woord

Ambassadeur Esmee

“Dream4Kids is er ook voor mij geweest”

Ik ben heel blij dat ik mij mag inzetten als kinderambassadeur voor Dream4Kids. Dream4Kids laat kinderen weer even kind zijn en laat hun grootste droom uitkomen, zodat ze even aan iets anders kunnen denken. De dromen en verhalen die de kinderen hebben raken mij heel erg, want Dream4Kids is er ook voor mij geweest toen op 8-jarige leeftijd mijn vader overleed. Dream4Kids verzorgde een geweldige Droomdag voor mijn zus en mij. Even een dag dat wij in het zonnetje werden gezet. Alles vergeten. Nu vele jaren later praten wij er nog over. Dankzij Dream4Kids was het weer mogelijk om een nieuwe start te maken!

“De Clubdag voelt als familie”

Elk jaar ging ik naar de Clubdag. Daar kwam ik oude bekenden tegen, maar ook een hele hoop nieuwe mensen. Vriendschappen werden gesloten. De Clubdag van Dream4Kids voelt als familie. Iedereen op de Clubdag heeft iets vervelends meegemaakt, maar zonder over de ellende te praten, begrijp je elkaar, zonder woorden. Dat is het mooie van deze dag.

En dan komt de dag dat je te oud wordt voor de Clubdag. Ik voelde mij enorm verbonden met Dream4Kids en wilde mij graag inzetten als vrijwilligster. Ik wilde de jongere kinderen ook zo’n mooie Clubdag geven, zoals ik ook had meegemaakt. Mijn werk als vrijwilligster doe ik met veel plezier. Op de Clubdag van 2017 op de vliegbasis van Volkel, werd ik gevraagd of ik voor Dream4Kids Kinderambassadeur wilde worden. Ik voelde mij zeer vereerd en heb geen moment getwijfeld. Volmondig heb ik ja gezegd. Ik ben heel erg blij dat ik iets voor Dream4Kids en andere kinderen kan betekenen. Ik kijk er naar uit vele kinderen te verwelkomen op de eerstvolgende Clubdag!

Esmee Kikkert

1.4

Missie, visie en strategie

De missie van Dream4Kids is om getraumatiseerde kinderen tussen de zes en twaalf jaar weer vertrouwen in zichzelf en de wereld te geven.

Wij organiseren samen met vrijwilligers unieke Droomdagen voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar, die te maken hebben met een trauma. Deze kinderen verliezen vaak het vertrouwen in zichzelf en in de wereld om hen heen.

Dream4Kids doorbreekt deze negatieve spiraal en vervult de mooiste droom van een kind tijdens een Droomdag. Zo’n unieke Droomdag helpt de gevolgen van het trauma te verminderen en geeft kinderen weer moed en energie voor de toekomst.

Een Droomdag maakt deel uit van het behandelplan dat door behandelaars is opgesteld. Aanmeldingen komen binnen via onder andere psychologen en kindertherapeuten, Jeugdbescherming en Combinatie Jeugdzorg.

Naast de Droomdagen organiseren we een jaarlijks terugkerende Clubdag waar de kinderen weer even alle zorgen kunnen vergeten, herinnerd worden aan hun Droomdag en lotgenoten ontmoeten. Samen genieten ze van een speciale dag waar zij centraal staan.

Onze stichting is volledig afhankelijk van tijd, sponsoring en donaties van particulieren, bedrijven en vrijwilligers. Gezien de ernst van het onderwerp en het aantal kinderen in Nederland met een trauma, willen we de komende jaren meer impact realiseren en groeien in het aantal te realiseren Droomdagen: in Brabant én daarbuiten. Het komend jaar, 2020, gebruiken we om onze organisatie voor te bereiden op die gewenste groei: we implementeren een nieuwe huisstijl (inclusief de ontwikkeling van een nieuwe website), we ontwikkelen een nieuwe aanpak voor het werven van aanmeldpartijen en het werven en binden van vrijwilligers, we investeren in het verbeteren van onze fondsenwerving (onder andere met het invullen van de vacature voor fondsenwerving), en we werven een nieuwe directeur die samen met ons onze groeiambities kan gaan waarmaken.

Onze activiteiten

Wat hebben we gedaan in 2019?

2

Onze activiteiten

Wat hebben we gedaan in 2019?

2.1

Individuele Droomdagen

Het organiseren van Droomdagen is onze kernactiviteit. In 2019 hebben we in totaal 56 individuele Droomdagen afgerond. En daarmee dus ook 56 kinderen een nieuwe start gegeven. Elke Droomdag is uniek en wordt zo goed als kan georganiseerd naar de wens en dromen van het kind. In 2019 zijn er tevens 11 kinderen aangemeld voor een Droomdag die in 2020 plaats gaat vinden.

Een unieke Droomdag helpt de gevolgen van het trauma te verminderen, geeft kinderen weer moed en energie voor de toekomst én maakt deel uit van het behandelplan dat door behandelaars is opgesteld. Diverse aanmelders melden bij ons kinderen aan voor een Droomdag. In 2019 zijn de meeste kinderen aangemeld door:

 • Jeugdbescherming
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Therapeuten/psychologen
 • Sterk Huis
 • William Schrikker groep
 • De Hondsberg
2.2

Droomdagen bij Opkikker

Stichting Opkikker zet zich in voor langdurig zieke kinderen. Opkikker geeft deze kinderen en hun gezin een lichtpuntje door het organiseren van Opkikkerdagen. Sinds 2018 werkt Dream4Kids samen met Stichting Opkikker. Dit is een proefsamenwerking die we in 2020 gaan evalueren. In 2019 hebben 11 kinderen deelgenomen aan 4 Opkikkerdagen. Deze speciale Opkikkerdagen zijn bedoeld voor gezinnen waaruit meerdere kinderen met een trauma zijn aangemeld. Ook op deze dagen staan de dromen van kinderen centraal.

2.3

Clubdag Dream4Kids

Dream4Kids verliest droomkinderen niet uit het oog na hun Droomdag. Elk jaar worden ze uitgenodigd voor de Clubdag van Dream4Kids. Dit is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Door de Clubdag herbeleeft een kind zijn of haar Droomdag en wordt nogmaals aangewakkerd dat je kunt geloven in een toekomst. We proberen een blijvend effect te creëren door de kinderen een podium te geven, in het zonnetje en in hun kracht te zetten en elkaar te laten ontmoeten.
Zondag 9 juni 2019 vond de Clubdag voor de twaalfde keer plaats. Dit jaar in Lathum met als thema ‘Party Island’. Om 9.00 uur in de ochtend stonden veel vrijwilligers klaar om kinderen en hun familie te ontvangen en ze een mooie en onvergetelijke dag te laten beleven. De hele dag kon er genoten worden van workshops zoals graffitispuiten, een DJ-workshop, boogschieten en djembé spelen. Er was volop eten en drinken, kinderen konden op zoek gaan naar Jack Sparrow, er was een gave show van Kidz-DJ en als afsluiter een optreden van de Gebroeders Ko.

Naast de activiteiten en optredens konden de kinderen zich inschrijven voor het ‘open podium’. Hier konden zij hun talenten laten zien op het podium, en zo gezien worden. Dream4Kids wil iedereen enorm bedanken die heeft meegeholpen aan deze Clubdag. In het bijzonder de Clubdagcommissie (bestaande uit vrijwilligers) en Bistro Bar De Bolder voor de prachtige locatie en gastvrijheid.

2.4

CBF

Stichting Dream4Kids is een Erkend Goed Doel en moet voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Ieder jaar toetst CBF of wij nog aan deze normen voldoen. In de zomer van 2019 hebben we hiervoor een tussentijdse toets gehad. Met een positieve uitslag. We voldoen nog steeds aan de CBF-normen en blijven hiermee erkend voor het jaar 2020.

2.5

Marketing, communicatie en fondsenwerving

In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. Het is een huisstijl die beter bij ons past en die laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Een huisstijl die niet alleen de mooie kant van ons werk (de Droomdagen), maar ook de urgentie van ons werk beter verbeeldt. Met de juiste uitstraling kunnen we onze boodschap helder en consistent overbrengen, zodat we ook herkend worden. In 2020 zullen wij de huisstijl implementeren in alle communicatie-uitingen, waaronder een nieuwe website.

Daarnaast hebben we in 2019 op verschillende manieren en met regelmaat gecommuniceerd met onze doelgroepen. Denk hierbij aan de nieuwsbrieven, fondsenwervende acties en berichten op social mediakanalen (Instagram, Facebook, LinkedIn).

2.6

Privacy

In 2019 heeft Dream4Kids haar werkprocessen daar waar nodig aangepast aan de nieuwe privacywetgeving. De meest urgente onderdelen zijn eerst aangepast. In 2020 gaan we dit verder uitbreiden.

3

Droomdagen

3.1

De Droomdag van Mariëtte

DROOMVERSLAG 1

Mariëtte heeft er lang op moeten wachten maar eindelijk is het dan zover. Vrijdag de 13de, niets ongeluksdag maar haar Droomdag! 

Klokslag 10.50 uur mogen we haar in het klaslokaal verrassen. Haar privéchauffeur Enzio neemt haar schoolspullen aan en begeleidt Mariëtte en haar vriendin naar de Tesla die klaarstaat. Confetti, bubbels en Koreaanse snoepjes ontbreken niet aan het begin van deze Droomdag. Haar klasgenoten zwaaien haar uit net als haar zusje ‘toevallig’ voorbijloopt. In de Tesla komen Mariëtte en haar vriendin even bij van de schrik en zingen ze hard mee op de muziek van hun favoriete k-popband BTS. 

In de Kromstraat aangekomen doet de Tesla een dansje van geluk. Mariëtte mag een nieuwe (verjaardags)outfit shoppen bij Chaos Jeans. Verschillende mooie kledingsets worden door Kim aangeboden. Dat maakt kiezen wel heel lastig. Maar gelukkig hoeft ze niet te kiezen, want ze mag niet één maar zelfs twee setjes mee naar huis nemen. De riem en gave kleurige schoenen van Nikkie maken de outfits helemaal compleet. Ook de adventskalender van My Jewellery valt goed in de smak. Klaar voor de volgende stop: bij BE.YOU.TY hairsalon staat Isabelle klaar om het haar van Mariëtte van roze plukjes te voorzien en vervolgens met glamorous curls te stylen.  Beeldschoon en met een tasje vol heerlijk ruikende verzorgingsproducten vertrekken we naar ons volgende adres. 

Bij Cardo Dance Department ligt opnieuw een verrassing voor Mariëtte en haar vriendin klaar: een shirt van BTS, sportbroek, schoenen, sportdrankjes en allerlei lekkers. Tijd voor actie dus. Dansdocent Djay heeft speciaal voor Mariëtte op een nummer van BTS een choreografie gemaakt met delen uit de videoclip. Superknap hoe Mariëtte en haar vriendin in korte tijd deze moeilijke dans leren. Echte danstalenten.

Privéchauffeur Enzio brengt ons vervolgens naar restaurant Lundi in Eindhoven, waar Mariëtte opnieuw wordt verrast: haar broer, overgekomen uit Polen, zit aan tafel op haar te wachten. Terwijl ze bijkletsen wordt het favoriete gerecht, van haar idool Jungkook geserveerd, Kimchi. Dit gerecht is speciaal voor haar bereid. We genieten van al het lekkers van het buffet. We sluiten af met een heerlijk toetje: aardbeien ondergedompeld in de chocoladefontein. Dan is het helaas tijd om afscheid te nemen van haar broer en vertrekken we naar onze laatste bestemming. 

We gaan de musical Brugklas bezoeken in het Munttheater in Weert. Na een spetterende voorstelling mogen we zelfs in de zaal blijven. Op het podium spreken we nog even met één van de castleden. Lichtelijk afgeleid door de ontblote sixpack van de hunk van de show nemen we een gesigneerde poster en fan-boek in ontvangst. Als laatste nog even op de foto met de gehele cast in de foyer voor een mooi aandenken en als cadeau een heerlijk geurtje. 

Bepakt en bezakt, moe maar voldaan van een dag boordevol verrassingen en nieuwe indrukken zetten we Mariëtte en haar vriendin thuis af, waar ze vol enthousiasme vertellen over haar Droomdag.  

Maandag 16 december is Mariëtte haar 13e verjaardag. Deze dag is ze nog een keer verrast. Haar huis is versierd met een BTS-lichtslinger en ook een prachtige BTS-taart gemaakt door Cosy Cakes. Een mooi begin van een nieuw levensjaar!

“Gaan we echt naar Anky?”

–Natasja

3.2

NATASJA: “GAAN WE ECHT NAAR ANKY”?

DROOMVERSLAG 2

Natasja is gek op paarden, paarden en nog eens paarden. Bij alle vragen die wij stelden om achter haar grote wensen te komen wist ze wel iets te antwoorden met een paard. Of het nou vluchten voor een zombie Apocalyps op een paard was, of gewoon het borstelen van een paard dat maakte niet uit. Voor ons was het duidelijk; als wij op haar Droomdag niks met paarden doen, wordt het misschien wel een flop.

Op 23 oktober gaat bij de dreamchasers vroeg de wekker. Natasja en haar zus zitten aan het ontbijt voor hun schooldag als ze te horen krijgen dat ze vandaag niet naar school hoeven. Ze krijgen een filmpje te zien waarin wij als dreamchasers vertellen dat Natasja haar grote dag is aangebroken en dat we onderweg zijn. Natasja is razend enthousiast om ons te zien. Voor de eerste verrassing stoppen we midden in een woonwijk. Tot Natasja haar grote verbazing is er achter de grote poort in de achtertuin een manege verstopt. Ze is gelijk verdwenen en druk bezig alle paarden naar haar toe te lokken. Plots horen wij het geluid van paarden op de weg en zien we een stukje koets boven de heg uitsteken. “Wauw wat mooi, wat toevallig” zegt Natasja. Wij schieten stiekem in de lach, maar zeggen dat we het ook wel toevallig vinden. Dit is natuurlijk allesbehalve toeval.

De koets komt het terrein oprijden en de blik die vervolgens op Natasja haar gezicht verschijnt, maakt voor ons deze dag nu al onvergetelijk. Ze duikt direct op de paarden af om ze te knuffelen. Natasja zit trots voorin de koets met een klein hondje op schoot. Ze straalt en krijgt een mooie glinstering in haar ogen. Natasja vraagt alles wat ze wil weten aan de hoefsmid tijdens de rit. En wat weet ze veel na dit uur. De rit met de koets zit er helaas weer op. Natasja blijft achteromkijken en zwaaien. Wat een knallende start.

Terug in de auto naar de volgende verrassing. Natasja en haar zus springen een gat in de lucht als ze doorkrijgen dat we virtual reality gaan spelen bij Enversed. Ze weten van geluk niet wat ze moeten doen en kijken elkaar vol ongeloof aan. We worden met open armen ontvangen en krijgen een aardige privégids. Ze beginnen beiden nog wat voorzichtig met de spellen, maar al snel worden ze fanatiek. “Héél erg bedankt mevrouw, het was heel erg leuk” zegt Natasja nog snel voordat we weer weggaan.

Inmiddels hebben we honger gekregen. We rijden richting de McDonalds. Dat is Natasja haar lievelingseten. Zodra Natasja haar Happy Meal opent, ziet ze zes medailles. Wat is dit? Zou dit een tip zijn voor de volgende bestemming? Ze denkt er goed over na, maar komt er niet uit. Ze deelt de medailles uit aan ons. Plots ziet ze dat onder haar Happy Meal nog een hint ligt. Ze ziet een foto met een paard, waar Bonfire op staat. Heel langzaam gaat er iets dagen bij Natasja, maar ze durft het nog niet hardop uit te spreken. We stellen voor eerst nog even een ijsje te halen, zodat ze er in de auto nog even rustig over na kan denken. We bestellen een ijsje aan de balie en de manager vraagt ineens of ze niet zelf hun ijsjes willen maken? Natasja en haar zus kijken ons snel aan voor toestemming, maar staan ondertussen al te springen. Natuurlijk. Met een klein beetje hulp van de manager wordt er een professionele McFlurry en een softijsje gemaakt. “Hebben jullie dit geregeld?” horen we een paar keer als we naar de auto lopen. We lachen en zeggen dat we al wel dachten dat ze goed zouden zijn in ijsjes maken.

Terug in de auto besluiten we de laatste hint te geven: een foto van Anky van Grunsven. Natasja pakt de hint aan en haar ogen worden groot. “Dat meen je niet, gaan we echt naar Anky?”Jazeker, we zijn al onderweg. De rit lijkt eindeloos te duren en dat is maar goed ook. Natasja moet even bijkomen van deze verrassing en voordat ze eindelijk kan beginnen met het bedenken van vragen, rijden wij de oprit op van Anky.

Vandaag is de Anky fan-middag. Natasja is niet de enige fan die hier rondloopt. Maar ze is wel de enige fan die vandaag haar Droomdag heeft. We mogen in een aparte ruimte wachten tot Anky klaar is met training geven. Daarna komt Anky naar Natasja en mag ze haar vragen stellen aan Anky. Anky heeft nog een speciaal cadeau voor Natasja. Ze krijgt een tasje met een compleet paardrijsetje met Natasja’s naam erop. Haar dag kan nu echt niet meer stuk. Met het tasje in haar hand geklemd kijkt Natasja samen met de andere fans vol bewondering naar de training die Anky aan het geven is. En zelfs met al deze fans krijgt Natasja nog even extra aandacht en wil Anky weten of ze het nu goed heeft gezien welk been in ruststand zat en welk been niet? Natasja knikt overtuigend. Na de training krijgen we een rondleiding over het terrein van Anky. Ieder paard krijgt een knuffel en legt tevreden zijn hoofd in de nek van Natasja. Geen paard of pony wordt overgeslagen.  Er wordt even een pauze ingelast als ze een praatje mag maken met Daniëlle Heijkoop, die we misschien volgend jaar op de Olympische spelen zien.

Na de rondleiding sprint Natasja naar de auto om snel de overgebleven medaille te pakken. Deze is natuurlijk voor Anky. Natasja en haar zus mogen nog op de foto met Anky en buiten doen we nog een fotoshoot met de paarden. 

Na deze bijzondere activiteit gaan we naar pannenkoekenrestaurant de Coeckepanne. Hier ligt op tafel een speciaal kaartje voor Natasja klaar. Het personeel wenst haar een fantastische Droomdag toe. Een dikke glimlach verschijnt op Natasja’s gezicht. En dan heerlijk kliederen met de stroop op haar pannenkoek. Ze drinkt veel cola en vertelt dat ze goed gebruik maakt van haar Droomdag. “Vandaag mag ik alles”. Als de heerlijke pannenkoeken op zijn, stappen we weer in de auto en is deze fantastische dag helaas over.

Meer droomverslagen lezen?

Op onze website staan veel droomverslagen van mooie en bijzondere Droomdagen.

4

Dreamchaser aan het woord

Kitty Peeters

“Een droomdag is niet alleen helend voor het kind, het is ook helend voor het hele gezin en zelfs de vrijwilligers”

Als moeder van vier droomkinderen kwam ik jaren geleden in aanraking met Dream4Kids. Na vier hele mooie Droomdagen voor de kinderen te hebben meegemaakt werden we met ons hele gezin uitgenodigd voor de Clubdag. Wat een happening en wat waren de kinderen heerlijk onbezorgd aan het meedoen met alle activiteiten. Na een paar jaar wilden de kinderen alleen op pad en bood ik mezelf aan als vrijwilliger bij de Clubdagen.

Daarna ging er voor mijzelf een droom in vervulling, De Nijmeegse vierdaagse, waarbij ik natuurlijk veel geld heb ingezameld voor Dream4Kids, twee vliegen in een klap. Afgelopen jaar zijn we zelfs gevolgd door Roderick van ‘Roderick zoekt licht’ van de KRO en kwamen we op tv. Dit om meer bekendheid en sponsoren te vinden voor Dream4Kids. Zie de link hieronder voor het filmpje.

In december 2019 werd ik gevraagd om samen met Hendrika een Droomdag te organiseren. Wat was dat leuk om te doen. Dat een Droomdag impact heeft op het kind en het gezin dat wist ik natuurlijk wel, maar om daar nu zelf aan mee te mogen werken was echt super. Uiteindelijk werden het twee Droomdagen: omdat broer ook een dag verdiende hebben we ons daar ook hard voor gemaakt. Het vertrouwen winnen van een timide meisje, die je dan op haar Droomdag als diva over de catwalk ziet lopen, daar krijg ik echt de tranen van in mijn ogen. Ook voor broer die het allemaal moest zien een hele mooie dag gerealiseerd waarbij hij samen met papa heeft kunnen genieten. Daar doe je het voor.

Kom in actie
Samen maken we het verschil
Elk jaar lopen, fietsen en werken mensen in ons land om geld in te zamelen voor goede doelen. En daar zit bijna altijd een persoonlijk verhaal achter.
DREAM4KIDS VANAF MINUUT 16

5

Samenwerking

5.1

Vrijwilligers

In 2019 werkten we samen met vrijwilligers, bedrijven en organisaties. Vrijwilligers organiseerden met ons de Droomdagen, maar waren ook actief op het gebied van fondsenwerving en bij het organiseren van evenementen. 

We organiseerden 6 informatieavonden voor vrijwilligers; 112 vrijwilligers organiseerden samen met ons 56 Droomdagen. Daarnaast waren er vrijwilligers die ons ondersteunden op het gebied van privacywetgeving, het efficiënter maken van onze werkprocessen en in onze communicatie- en fondsenwervende activiteiten. Tevens waren er veel vrijwilligers die zelf fondsenwervende activiteiten opzetten (van emballageactie tot kerstmarkt).

5.2

Team Oost

Sinds 2017 heeft Dream4Kids een ‘Team Oost’. Dit team, bestaande uit vrijwilligers, legt in afstemming met ons in de regio Winterswijk, Aalten en Oost-Gelre contacten met aanmeldpartijen, organiseert Droomdagen en fondsenwervende evenementen. In 2019 organiseerde Team Oost twee Droomdagen en haalde geld op met fondsenwervende evenementen. Een mooie manier om ook buiten de regio Brabant kinderen met een trauma te helpen. In 2020 zullen we deze samenwerking voortzetten en verder uitbouwen.

Naast Team Oost werkte Dream4Kids in 2019 ook samen met 5 vrijwillige droomcoaches, die onder leiding van onze droomcoaches in Rosmalen, een aantal dromen in verschillende delen van het land hebben begeleid.

5.3

Cycle4Dreams

De vierde editie van Cycle4Dreams was wederom een groot succes. Met een groep van circa 50 man waren we dit jaar in Frankrijk voor de beklimming van de Col de Galibier. Deze pas in de Franse Alpen is onder wielrenners razend populair en ook heel bekend vanwege de wielrenetappes in de Ronde van Frankrijk. Met uitzicht op de Oisans begonnen de deelnemers de intense tocht vanuit het dal. De gemiddelde helling van 7 procent betekende dat zij flink moesten aanpoten om de top te bereiken. Tijdens deze editie deden meer deelnemers mee dan ooit tevoren en reden er voor het eerst ook motorvoertuigen en een cameraman mee: allen vrijwilligers. Een groot deel van de organisatie van het hele evenement, inclusief een barbecue op het eind, werd door vrijwilligers en sponsoren mogelijk gemaakt. De weersomstandigheden waren dit jaar perfect; iedereen haalde de top. Ook qua opbrengst was 2019 een topjaar. Maar liefst €52.965,92 hebben de toppers van Cycle4Dreams bij elkaar gefietst!

Cycle4Dreams
Editie 2019

5.4

Grote sponsoren

In 2019 ontvingen we van een aantal bedrijven, organisaties en evenementen aanzienlijke bijdragen, waarmee ze vele Droomdagen mogelijk maakten:

 • Blue4Charity
 • Elise Mathilde Stichting
 • Industrial Auctions
 • Kiwanisclub Rheden De Veluwezoom
 • Lionsclub Oisterwijk, Miles for Charity
 • Lionsclub Vught
 • Miles of Pleasure
 • Oonivoo Haringparty
 • Ronde Tafel Nuenen
 • Sonbross
 • Tintelingen
 • Vierdaagse sponsorloop

Daarnaast werken we al jaren samen met Pixum en sinds twee jaar met IXXI. Pixum sponsort de fotoalbums en IXXI sponsort een wanddecoratie. Dit krijgen kinderen als aandenken na afloop van hun Droomdag. De jarenlange samenwerking met LimoMij maakte het ook dit jaar weer mogelijk dat de kinderen aan de start van hun Droomdag opgehaald werden door een limousine. Ook dit jaarverslag wordt elk jaar gratis voor ons gemaakt en online gezet door Defakto.

5.5

Overige steun

Er waren nog veel meer bedrijven en organisaties die ons financieel steunden, Droomdagen sponsorden, belangeloos activiteiten voor ons uitvoerden en/of een fondsenwervend evenement organiseerden. Het zijn er te veel om in dit jaarverslag op te noemen: van de lokale supermarkt tot de Rabobank, van de filmer en fotograaf tot de bedrijven voor shirtsponsoring.

We zijn iedereen, namens de kinderen, even dankbaar voor hun bijdrage. Samen maken we het verschil.

5.6

Toekomst Dream4Kids

Er zijn in heel Nederland kinderen met een trauma. Het past bij de missie van Dream4Kids om meer dromen te realiseren, ook buiten Brabant. 

Dream4Kids wil landelijk actief zijn en wil die uitbreiding stapsgewijs realiseren. In 2020 ontwikkelen we daarom een fondsenwervingsstrategie, als ook een aanpak voor het werven en binden van vrijwilligers. We versterken onze samenwerking met team Oost. Daarna, vanaf 2021 breiden we ons bereik stapsgewijs uit naar andere delen van Nederland.

6

Jaarcijfers 2019

6.1
2019 2018 2017
Baten
Fondsenwerving €230.542 €266.935 €426.182
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Droomdagen voor kinderen €158.146 €177.790 €138.921
Organisatie evenementen €24.904 €26.300 €23.068
€183.050 €204.090 €161.989
Werving baten
Lasten fondsverwerving €19.980 €11.403 €10.001
Financiële lasten €192 €192 €203
€20.172 €11.598 €10.204
Beheer en administratie
Overige kosten €29.758 €15.066 €13.350
Som der lasten €232.980 €230.751 €185.543
Resultaat -€2.438 €36.184 €240.639
6.2

Toelichting bij de jaarcijfers

Baten

In 2019 bedroegen de baten ruim €36.000 minder dan in 2018 en €20.000 minder dan begroot voor 2019. Zoals in dit jaarverslag is toegelicht is dit onder meer het gevolg van een tekort in personele bezetting. Hierdoor was er minder capaciteit beschikbaar om Droomdagen te organiseren (wat ook leidt tot minder inkomsten) en om fondsen te werven bij bedrijven en stichtingen.

Lasten

Doordat er minder Droomdagen zijn georganiseerd, zijn ook de lasten voor het organiseren van Droomdagen voor kinderen lager uitgevallen. De lasten zijn echter iets groter dan de baten. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere overige kosten als gevolg van investeringen in de ontwikkeling van de positionering en nieuwe huisstijl van Dream4Kids.
Een uitgebreide jaarrekening 2019, inclusief samenstellingsverklaring van de accountant, is op aanvraag beschikbaar.

7

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van Dream4Kids is onbezoldigd, en bepaalt samen met de directeur het beleid voor Stichting Dream4Kids en ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de jaarplannen. Eind 2019 bestond het bestuur uit:

 • Voorzitter: Jan Kusters
 • Penningmeester: Pieter van Esch
 • Bestuurslid: Tialde Postma
 • Bestuurslid: Armand van Veen

Naast bestuursvergaderingen zijn de individuele bestuursleden ook aanwezig geweest bij de jaarlijkse Clubdag en vertegenwoordigde zij de stichting bij (fondsenwervende) evenementen en bijeenkomsten.

In 2019 heeft het bestuur 6 keer vergaderd.

Stagiaires

In 2019 hebben we samengewerkt met 4 stagiaires. Wij bieden stagiaires van verschillende opleidingen en leeftijden stageplekken aan binnen Dream4Kids. Op deze manier hopen we stagiaires bekend te maken met vrijwilligerswerk en een bijdrage te leveren aan hun professionele ontwikkeling. Stagiaires die bij ons aan de slag gaan krijgen een passende vergoeding en een goed begeleide stageplek.

Medewerkers

eind 2019 waren er de volgende functies binnen Dream4kids:

 • 1 directeur
 • 1 officemanager
 • 1 medewerker financiële administratie
 • 2 droomcoaches
 • 1 medewerker marketing & communicatie (zzp)
 • 1 fondsenwerver (vacant)

De personele omvang was 4 fte.

Vrijwilligers/dreamchasers

Voor Dream4Kids zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen kunnen wij geen Droomdagen organiseren voor kinderen met een trauma. Wij hebben in 2019 in totaal samengewerkt met ruim 150 vrijwilligers. De inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers is groot en wij waarderen hun inzet enorm.

Voordat een vrijwilliger voor ons aan de slag gaat ontvangt deze een handboek met onze werkwijze en alle procedures die bij ons van toepassing zijn. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een VOG moeten kunnen overleggen. Vanaf 2020 zal Dream4Kids ook aan vrijwilligers vragen een gedragscode te ondertekenen.

Om in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een grote en vaste groep vrijwilligers zullen we in 2020 bepalen hoe we vrijwilligers beter kunnen werven en aan onze organisatie kunnen binden. Daarbij willen we ook nadrukkelijk kijken hoe we de werkzaamheden van vrijwilligers kunnen vergemakkelijken, zodat het hen minder tijd kost.